Teaching Artistry

Teaching Artistry

Beeld: Colin Czerwinski

Beeld: Ian Schneider

Teaching Artistry: acting locally, sharing globally


In een wereld waarin de rol van kunst en cultuur steeds belangrijker wordt in het vormgeven van samenlevingen en het bevorderen van sociaal welzijn, kunnen teaching artists centraal staan in het creëren van bruggen tussen artistieke praktijken en diverse gemeenschappen. Nochtans blijft teaching artistry “grotendeels onzichtbaar. Zelfs binnen de kunsten weten veel mensen niet dat er zo’n roeping bestaat. Er zijn weinig gerichte wegen naar het vak en weinig duurzame manieren om een carrière op te bouwen die toenemende vaardigheid erkent en valoriseert” (Booth, 2023).

Dit onderzoeksproject richt zich op de professionalisering van teaching artists – in een internationale context – en hun vermogen om verbeelding en lichamelijk leren te integreren in diverse samenlevingen als bijzondere artsitieke praktijk. Het project wil ook inzetten op de continuïteit van deze professionalisering door een lokale Lage Landen-hub (een knooppunt) te creëren in een samenwerking trussen Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Fontys Academy of the Arts Tilburg.


Vanuit een Docent Ontwikkel Team (DOT) wil het onderzoek teaching artists in Vlaanderen en Nederland inspireren en constructief laten innoveren. Het DOT fungeert als een professionele leer- en onderzoeksgemeenschap waarbinnen deelnemers zowel artistiek als pedagogisch-didactisch samen professionaliseren en onderzoeken in practicums, lezingen en Learning Labs. Centraal staat de vraag: Welke professionalisering realiseren teaching artists via een internationale hybride leergemeenschap, en hoe kan deze leergemeenschap een duurzame vorm aannemen?

Output is voorzien in de vorm van een boekpublicatie, de creatie van een kenniscentrum (ITAC Hub Lowlands) en een lecture-performance die de impact van teaching artists wereldwijd op de maatschappij en de kunsten belicht.

In samenwerking met Fontys Academy of the Arts Tilburg

Onderzoeksgroep: CORPoREAL - Koninklijk Conservatorium Antwerpen

unsplash