Wie is wie?

WIE IS WIE?

LUKE ABBOTT

Luke Abbott was een student van Dorothy Heathcote op de Universiteit van

Newcastle en behaalde bij haar zijn Masterdiploma in 1981: In die tijd

werd Mantle of the Expert voor het eerst geïntroduceerd als een leer- en

onderwijsmethode. Luke was een van de eerste studenten van Dr. Heathcote die

MoE ging onderzoeken en systematisch ging toepassen in zijn klaspraktijk.

Nadat hij was afgestudeerd, verdiepte hij zich gedurende negen jaar verder in

MoE in Stantonbury College, Milton Keynes: een secundaire school met

bijzondere aandacht voor onderzoek en innovatie. Daarna ging hij aan de slag

als adviseur, trainer en begeleider van leerkrachten en opvoeders om de

methodiek te ontwikkelen en toe te passen.


In zijn bijna veertigjarige ervaring heeft Luke lesgegeven in honderden scholen over heel het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Zijn werk wordt internationaal erkend en is essentieel geweest in het verspreiden en toepassen van MoE als een innoverende pedagogie voor de toekomst. Luke is leerplanadviseur geweest bij de onderwijsinspectie van het lager onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte daarnaast geregeld in Jiangsu (China) als adviseur bij bijzondere projecten in het curriculum en als lerarenopleider in Palestina.


Bob Selderslaghs volgde reeds vier trainingweekends bij Luke en nodigde hem in 2017 uit als gastdocent voor de eerste Summer School MoE in kunstcampus deSingel in Antwerpen. 

BOB SELDERSLAGHS

Bob Selderslaghs (1973) is doctor in de kunsten en werkt als teaching artist en onderzoeker in dramaeducatie. Hij studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst en ging meteen aan de slag als acteur in het theater en voor de televisie. Hij combineerde zijn artistiek werk steeds met artistiek-pedagogische activiteiten: hij gaf les in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de kunsteducatieve sector. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Van 2008 tot 2018 was Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceerde hij er verschillende vakdidactieken. Momenteel coördineert hij er de masterproeven van de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten. Bob publiceerde verschillende artikels en boeken over (domeinoverschreidende) initiatie en over Mantle of the Expert: de dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen die hij sinds 2017 intensief onderzoekt. In 2022 promoveerde hij met het proefschrift “MoE 2.0 – Mantle of the Expert: van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie”. Bob is co-voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL.

DOROTHY HEATHCOTE

Mantle of the Expert werd uitgevonden door dramadocent en academica Dorothy Heathcote MBE (1926 - 2011) toen ze werkte aan de universiteit van Newcastle in de jaren 1970 en 80. Haar doel was om een methodiek te creëren die dramatechnieken toegankelijk zou maken voor alle mogelijke leerkrachten, los van hun achtergrond en ervaring.

Ze omschreef haar werkwijze als een laboratorium-methodiek, “waarbij de leerlingen weten dat de resultaten van hun werk er echt toe doen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen”. Ze wilde manieren ontdekken om “deuren te openen voor kinderen, hen helpen om linken te leggen met de samenleving, en hen een zekere graad van verantwoordelijkheid laten opnemen voor hun eigen leerproces”.


Lees meer

TIM TAYLOR

Tim Taylor is een leraar/trainer uit Norfolk (VK). Hij kwam voor het eerst in

aanraking met MoE toen expert Luke Abbott de methodiek in 1995 toepaste in zijn

klas van 7-jarigen in Tuckswood First School in Norwich. Tim gaf toen zijn

eerste jaar les en worstelde ermee om zijn leerlingen met diverse achtergrond

te engageren in zijn lessen. Binnen enkele minuten nadat Luke Abbott aan de

slag ging met zijn klas waren de kinderen helemaal ondergedompeld in een

imaginair scenario als een reddingsteam dat op zoek was naar dorpsbewoners die

gevangen zaten in een grote put. Voor Tim was het een openbaring. Op dat

ogenblik had hij geen idee wat er precies gebeurd was of wat Luke Abbott

precies deed, maar hij was vastbesloten het uit te zoeken.

Sindsdien heeft Tim Taylor MoE onderzocht en intensief toegepast, eerst in

zijn eigen klas, later bij andere leerkrachten. In 2004 werd hij ‘Advanced Skills Teacher’. Hij werkt nu freelance om (inter)nationaal ondersteuning en training te bieden in MoE.

Tim Taylor heeft een heleboel MoE-projecten geleid (en/of eraan deelgenomen) in scholen doorheen het hele Verenigd Koninkrijk. Hij heeft lesgegeven in de Verenigde Staten van Amerika en in Palestina en is gastdocent aan Newcastle University (UK). Hij is webmanager voor mantleoftheexpert.com. Hij schrijft voor verschillende educatieve tijdschriften en voor het Guardian Teacher Network. In juli 2016 werd zijn boek “A Beginner’s Guide to Mantle of the Expert” gepubliceerd (Singular Publishing). Sinds 2018 was Tim reeds verschillende keren gastdocent tijdens de Summer Schools MoE in kunstcampus DE SINGEL in Antwerpen.