PRO//DRAMA

PRO//DRAMA

Bob Selderslaghs

"Het non scripted-gegeven dat inherent is aan procesdrama en aan de methodiek MoE 2.0 die ik ontwikkelde voor kunsteducatie, alsook het creëren van een Gestalt – een totaalbeeld dat anders is dan een samenstelling van de afzonderlijke delen – zijn concepten die relatief onontgonnen terrein zijn voor veel Vlaamse dramakunstenaars."

Professionalising the (teaching) artist through process drama performances


Dit project focust zich op het kunstenaarschap van de teaching artist in drama en beoogt daarbij de verdere ontwikkeling van competenties van zowel de artist als de teacher. De ambitie levenslang te willen blijven leren behoort tot de kernkwaliteiten van de hedendaagse leraar/kunstenaar in drama. Zodra werkzaam in het kunsteducatieve of -onderwijsveld blijkt dit met name op artistiek vlak allerminst evident. Het professionaliserings-aanbod van het kunstonderwijs richt zich voornamelijk op pedagogische en didactische aspecten van het leraarschap, dat van podiumkunsten-organisaties op juridische of technische facetten van het kunstenaarschap. Wie geen aansluiting vindt bij een werkgever in de kunsten is aangewezen op het aanbod van de amateurkunstensector of op eigen initiatieven om de artistieke praktijk te blijven voeden. Dit onderzoek gaat na hoe teaching artists zich als professioneel kunstenaar én leraar kunnen blijven ontwikkelen door deel te nemen aan process drama performances. Daarmee vloeit het onderzoek voort uit de doctoraatsstudie 'MoE 2.0: van dramatisch onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie' dat oproept om vormen van procesdrama meer te integreren in de artistiek(e)(-pedagogische) praktijk. Het project zal een participatief actieonderzoek zijn met twee groepen teaching artists in drama. Zij zullen communities of practice (CoP’s) vormen en door interactie en onderzoek tot kenniscirculatie en -creatie komen. Het project zal als output twee process drama performances hebben en overdracht van kennis door de CoP’s naar de (Educatieve) Master drama (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), de onderzoeksgemeenschap en de kunsteducatieve sector.

In samenwerking met: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Cultureel Ontmoetingscentrum Nova & vzw De Spreekkamer

Onderzoeksgroepen: CORPoREAL & Uitvoeringspraktijk in Perspectief