MoE 1.0

MoE 1.0

Bob Selderslaghs

"Er zijn sterke aanwijzingen dat Mantle of the Expert in haar oorspronkelijke vorm indirect artistieke competenties ontwikkelt bij lagereschoolkinderen, met name op het vlak van ‘relaties bouwen en samenwerken’, ‘onderzoeken’ en ‘creëren en (drang tot) innoveren’."

De artistieke meerwaarde van Mantle of the Expert


Dit onderzoek kan als een voorstudie beschouwd worden van het doctoraatsonderzoek MoE 2.0. In MoE 1.0 peilde Bob Selderslaghs naar de artistieke meerwaarde van de oorspronkelijke methode. Deze meerwaarde werd onderzocht tijdens een tweejarig onderzoek (2017-2018) aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. De bevindingen vormden de aanleiding om de toepassingsmogelijkheden van Mantle of the Expert te onderzoeken in een kunsteducatieve setting vanuit de hypothese dat een verdere ontwikkeling van de methode een sterker evenwicht zou kunnen creëren tussen het artistieke proces en product in educatie in drama. Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek en de resultaten ervan kun je lezen in Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs.context 'Het Dierenpark'
context 'Titanic': het scheepswrak onderzoeken
Een dierenverzorger worden
Onderzoek naar artistieke competenties
Veldonderzoek in het Verenigd Koninkrijk.
Een handleiding voor beginners