wie

Dorothy Heathcote


Mantle of the Expert werd uitgevonden door dramadocent en academica Dorothy Heathcote MBE (1926 - 2011) toen ze werkte aan de universiteit van Newcastle in de jaren 1970. Haar doel was om een methodiek te creëren die dramatechnieken toegankelijk zou maken voor alle mogelijke leerkrachten, los van hun achtergrond en ervaring.

Ze omschreef haar werkwijze als een laboratorium-methodiek, “waarbij de leerlingen weten dat de resultaten van hun werk er echt toe doen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen”.

Ze wilde manieren ontdekken om “deuren te openen voor kinderen, hen helpen om linken te leggen met de samenleving, en hen een zekere graad van verantwoordelijkheid laten opnemen voor hun eigen leerproces”.

Bob Selderslaghs

Bob Selderslaghs studeerde in 1996 af aan het Koninklijk

Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst,

optie woordkunst. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma

aan de Hogeschool Antwerpen. Voor zijn eindwerk creëerde hij een

leerlijn dramatische expressie voor het kunstsecundair onderwijs

(KSO). Hij deed ruim leservaring op in het Deeltijds

Kunstonderwijs (o.m. academies van Neerpelt, Wilrijk en Merksem)

en in het KSO (de kunsthumaniora van Antwerpen). Van januari 2008

tot september 2018 was Bob coördinator van de Specifieke

Lerarenopleiding drama op het Koninklijk Conservatorium van

Antwerpen en doceerde hij er o.m. de vakdidactiek initiatie &

expressie. In nauwe samenwerking en co-auteurschap met zijn vakcollega’s uit de SLO dans, muziek en beeldende kunsten publiceerde hij in 2013 “4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld” (Garant).


Bob kwam voor het eerst in aanraking met de methodiek(en) van Dorothy Heathcote via youtube en het internet: in het kader van zijn lesopdrachten onderzocht hij verschillende theaterpedagogen en geraakte hij geïntrigeerd door Heathcote’s ‘teaching-in-role’ en ‘mantle of the expert’. In maart 2016 volgde hij een eerste van vier trainingweekends in Suffolk (UK) georganiseerd door Mantleoftheexpert.com en zijn interesse werd verder aangewakkerd. Hij legde er interessante contacten en verbaasde er zich over dat de artistieke meerwaarde van MoE zo onderbelicht bleef.

Waar MoE zich focust op het leren binnen niet-artistieke leergebieden en drama ‘slechts’ als middel gebruikt, geraakte Bob ervan overtuigd dat het indirect ook artistieke competenties ontwikkelt en aanscherpt, in het bijzonder bij lagere schoolkinderen.


Naast zijn artistiek-pedagogische werkzaamheden bleef Bob Selderslaghs steeds actief als dramatisch kunstenaar, vnl. als acteur binnen het theater (Muziektheater Transparant, Het Paleis, Theater Froefroe, Laika, de KVS, Figurentheater De Maan, Loge 10 Theaterproducties…) en als stemacteur voor tientallen animatiereeksen en -films (zijn bekendste figuurtje is wellicht Flip De Sprinkhaan in Maya de Bij).


Sinds september 2018 is Bob deeltijds onderwijsinspecteur woordkunst-drama bij de Vlaamse overheid en voert hij daarnaast het doctoraatsonderzoek "MoE 2.0 - van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie" aan het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Antwerpen.


In oktober 2018 publiceerde hij samen met Tim Taylor "Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs" (zie tabblad MATERIALEN).


Tim Taylor

Tim Taylor is een leraar/trainer uit Norfolk (UK). Hij kwam voor het eerst in

aanraking met MoE toen expert Luke Abbott de methodiek in 1995 toepaste in zijn

klas van 7-jarigen in Tuckswood First School in Norwich. Tim gaf toen zijn

eerste jaar les en worstelde ermee om zijn leerlingen met diverse achtergrond

te engageren in zijn lessen. Binnen enkele minuten nadat Luke Abbott aan de

slag ging met zijn klas waren de kinderen helemaal ondergedompeld in een

imaginair scenario als een reddingsteam dat op zoek was naar dorpsbewoners die

gevangen zaten in een grote put. Voor Tim was het een openbaring. Op dat

ogenblik had hij geen idee wat er precies gebeurd was of wat Luke Abbott

precies deed, maar hij was vastbesloten het uit te zoeken.

Sindsdien heeft Tim Taylor MoE onderzocht en intensief toegepast, eerst in

zijn eigen klas, later bij andere leerkrachten. In 2004 werd hij ‘Advanced Skills Teacher’. Hij werkt nu freelance om (inter)nationaal ondersteuning en training te bieden in MoE.

Tim Taylor heeft een heleboel MoE-projecten geleid (en/of eraan deelgenomen) in scholen doorheen het hele Verenigd Koninkrijk. Hij heeft lesgegeven in de Verenigde Staten van Amerika en in Palestina en is gastdocent aan Newcastle University (UK). Hij is webmanager voor mantleoftheexpert.com en imaginative-inquiry.co.uk. Hij schrijft voor verschillende educatieve tijdschriften en voor het Guardian Teacher Network. In juli 2016 werd zijn boek “A Beginner’s Guide to Mantle of the Expert” gepubliceerd (Singular Publishing). Dat werd in 2018 vertaald in het Nederlands door Bob Selderslaghs en uitgebreid met een extra hoofdstuk over de artistieke meerwaarde van Mantle of the Expert (zie tabblad MATERIALEN). In 2020 is Tim reeds voor de derde maal gastdocent tijdens de Summer School MoE in kunstcampus deSingel in Antwerpen.

Luke Abbott

Luke Abbott was een student van Dorothy Heathcote op de Universiteit van

Newcastle en behaalde bij haar zijn Masterdiploma in 1981: In die tijd

werd Mantle of the Expert voor het eerst geïntroduceerd als een leer- en

onderwijsmethode. Luke was een van de eerste studenten van Dr. Heathcote die

MoE ging onderzoeken en systematisch ging toepassen in zijn klaspraktijk.

Nadat hij was afgestudeerd, verdiepte hij zich gedurende negen jaar verder in

MoE in Stantonbury College, Milton Keynes: een secundaire school met

bijzondere aandacht voor onderzoek en innovatie. Daarna ging hij aan de slag

als adviseur, trainer en begeleider van leerkrachten en opvoeders om de

methodiek te ontwikkelen en toe te passen.


In zijn bijna veertigjarige ervaring heeft Luke lesgegeven in honderden scholen over heel het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Zijn werk wordt internationaal erkend en is essentieel geweest in het verspreiden en toepassen van MoE als een innoverende pedagogie voor de toekomst. Luke is leerplanadviseur geweest bij de onderwijsinspectie van het lager onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte daarnaast geregeld in Jiangsu (China) als adviseur bij bijzondere projecten in het curriculum en als lerarenopleider in Palestina.


Bob Selderslaghs volgde reeds vier trainingweekends bij Luke en nodigde hem in 2017 uit als gastdocent voor de eerste Summer School MoE in kunstcampus deSingel in Antwerpen. 

MANTLE OF THE EXPERT 

is a dramatic-inquiry approach to teaching & learning invented by Dorothy Heathcote MBE (1926-2011)

make-believe


CONTACT


Bob Selderslaghs

bob(@)mantleoftheexpert.be