planning

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Planning van het project

 

januari - december 2017

 • Vooronderzoek & literatuurstudie
 • Vertaling ‘A beginner’s guide to Mantle of the Expert’ (Tim Taylor)
 • Incorporatie van de methodiek: MoE-workshops door Bob Selderslaghs in de eigen lespraktijk op de!KUNSThumaniora van Antwerpen
 • Set-up theoretisch kader MoE i.f.v. de tussentijdse rapportering
 • Veldonderzoek MoE-scholen Norfolk
 • Professionalisering (training ‘Developing Advanced Use’)
 • Dieptegesprekken onderwijzend personeel & MoE-experten TimTaylor en Luke Abott
 • Planning, uitvoering & test fase 1 experimenteel onderzoek
 • Tussentijdse rapportering

 

januari - december 2018

 • Planning, uitvoering & test fase 2 experimenteel onderzoek
 • Professionalisering (training ‘Advanced Practitioners & trainers’)
 • Planning, uitvoering & test fase 3 experimenteel onderzoek
 • Inventarisering resultaten
 • Hertaling ‘A beginner’s guide to MoE’ naar het Vlaams onderwijssysteem
 • Beleidsgesprekken actoren in het werkveld
 • Tussentijdse rapportering
 • Implementatie MoE in Specifieke Lerarenopleidingen drama, dans en muziek & bacheloropleidingen lager onderwijs
 • Studiedagen CNO en CANON Cultuurcel
 • Boekpresentatie en (online) publicaties
 • Eindrapportering


MANTLE OF THE EXPERT 

is a dramatic-inquiry approach to teaching & learning invented by Dorothy Heathcote MBE (1926-2011)

make-believe


CONTACT


Bob Selderslaghs

bob(@)mantleoftheexpert.be