methodologie

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Methodologie

 

  • Veldonderzoek in MoE-scholen – UK:

Observaties in het basisonderwijs: Bealings School (Suffolk), Recreation Road Infant School (Norfolk), Woodrow First School (Redditch) en St. John’s Primary (Newcastle).

Dieptegesprekken met onderwijzend personeel & experten Luke Abbott en Tim Taylor.

  • Experimenteel onderzoek – BE:

MoE-workshops in het basisonderwijs. Bij dit onderzoek wordt de realisatie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het domein drama van het leergebied muzische vorming opgetekend.

 

A.d.h.v. de resultaten uit het veldonderzoek en het experimenteel onderzoek zullen conclusies getrokken worden en kan er een advies opgesteld worden naar latere onderzoeken en naar actoren in het werkveld (o.m. beleid, basisonderwijs en lerarenopleidingen).

MANTLE OF THE EXPERT 

is a dramatic-inquiry approach to teaching & learning invented by Dorothy Heathcote MBE (1926-2011)

make-believe


CONTACT


Bob Selderslaghs

bob(@)mantleoftheexpert.be