thematiek

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Thematiek

 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) de methodiek

‘Mantle of the Expert’ (MoE) tijdens haar werk aan de Universiteit van Newcastle upon Tyne (UK). Het

basisidee van MoE is dat leerlingen hun schoolcurriculum afwerken alsof ze een groep experten zijn:

ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een

reddingsteam tijdens een natuurramp… Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin

ze zelf gecast worden als een team van experten dat voor een (denkbeeldige) klant werkt die hen een

commissie of opdracht geeft. Vanwege het collaboratieve karakter van de methodiek fungeren de

kinderen als het ware als ‘toneelschrijvers’ die een narratief ontwikkelen waar ze zelf deel van uitmaken.

Tijdens zijn tweejarig onderzoeksproject ‘MoE – Mantle of the Expert: de artistieke meerwaarde van

drama als leermiddel in het lager onderwijs’ (vanaf nu MoE 1.0 genoemd) toonde onderzoeker Bob

Selderslaghs reeds aan dat deze benadering van leren indirect ook artistieke competenties ontwikkelt

bij kinderen8

. Het project MoE 2.0 wil onderzoeken of de methodiek in een kunsteducatieve setting een

artistiek resultaat kan opleveren door performance-gerichte en kunsttechnische aspecten aan de

systematiek toe te voegen. Kinderen zullen niet enkel op organische wijze diverse dramatische

vaardigheden verwerven en tot doorleefd (samen)spel komen, ze zullen bovendien in staat zijn een

significante artistieke prestatie te leveren onder de vorm van non-scripted theaterperformances.