rapportering & output

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Rapportering en output

 

De artistieke output van MoE 2.0 zal zich manifesteren in de vorm van vier non-scripted

theaterperformances: toneelopvoeringen zonder vaste tekst, maar geverbaliseerd en belichaamd door

de deelnemers vanuit intrinsieke gedrevenheid, na grondig verbeeldend en artistiek onderzoek.

Er zullen tussentijdse evaluaties en rapporteringen gemaakt worden van de multiple casestudy en de

systematiekontwikkeling.

Beoogde eindresultaten:

- Overdracht van inzichten en competenties aan de Educatieve Master voor kunstvakken (KCA)

en kunsteducatieve sector, o.m. via implementatie in het curriculum (vakdidactiek) en

organisatie van (internationale) Summer School(s) in deSingel;

- Studiedag(en), lezing(en), workshops en master classes voor teaching artists (CNO/UA,OVSG, CANON Cultuurcel, ITAC…);

- Publicatie van de methode (NL) in boekvorm (Garant-Uitgevers n.v.);

- Publicaties van artikels (E) in o.m. Research in Drama Education, Journal of Educational Research IJRDO, DramaResearch, (NL) Etcetera en Forum+ voor Onderzoek en Kunsten.