beknopte beschrijving

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Beknopte beschrijving van het project

 

Het voorgaande onderzoeksproject MoE 1.0 (2017-2018) exploreerde de artistieke meerwaarde van Mantle of the Expert, een

methodiek waarbij leren en onderwijzen in de lagere school benaderd worden vanuit ‘verbeeldend

onderzoek’. Drama fungeert daarbij als leermiddel. Het project vertrok vanuit de hypothese dat MoE –

naast de aangetoonde leerresultaten– indirect ook artistieke competenties ontwikkelt. Als we deze

artistieke competenties vertalen in rollen die aan bod komen bij het beoefenen van de kunsten, toonden

de resultaten dat met name de competenties van de ‘onderzoeker’, de ‘samenspeler’ en de ‘kunstenaar’ sterk vertegenwoordigd zijn: die van de ‘vakman’ en de ‘performer’ veel minder (zie onderstaande figuur).

Maar wat als daarop extra wordt ingezet? En wat als er aan het proces van MoE een artistiek doel wordt gekoppeld?

Het onderzoeksproject MoE 2.0 – van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie wil de bestaande methodiek uitbreiden en onderzoeken hoe het toevoegen van bewuste kennis en beheersing van dramatische technieken &

vaardigheden en een expliciete focus op het (zich) tonen, kan leiden tot een artistiek product in de vorm

van non-scripted theaterperformances: performances zonder vaste tekst, maar belichaamd en geverbaliseerd door de deelnemers vanuit een intrinsieke gedrevenheid.


De belangrijkste onderzoeksvraag die het project stelt is dus: hoe kan Mantle of the Expert verrijkt worden tot een methodiek om in kunsteducatieve omgevingen artistieke resultaten te bereiken?


De methodologie bestaat uit literatuurstudie, systematiekontwikkeling en kwalitatief onderzoek (multiple

casestudy). Het project zal als output lezingen, publicaties en theaterperformances hebben, alsook

overdracht naar de Educatieve Master drama (KCA) en de kunsteducatieve sector.