methodologie

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Methodologie

 

Naast literatuurstudie zal Bob Selderslaghs een systematiek ontwikkelen op basis van:

- de resultaten die MoE 1.0 opleveren;

- inzichten uit de literatuurstudie;

- inzichten uit de UA-studie Master theater- en filmwetenschap (zie planning);

- feedup, feedback en feed forward van de klankbordgroep en de promotors;

- een interview met Stig A. Eriksson, Professor in drama educatie op Bergen University College,

Noorwegen;

- eigen artistieke en kunsteducatieve expertise & knowhow.


De systematiek wordt tijdens een multiple casestudy beproefd en bijgestuurd: Selderslaghs zal als

theatermaker, docent en onderzoeker samenwerken met de internationale kunstcampus deSingel

waar hij vier instrumentele casestudies (single cases) zal organiseren tussen 01/01/2019 en

30/06/2022 met diverse groepen van kinderen tussen zes en twaalf jaar oud (min. 8, max. 15

deelnemers). Elke casestudy zal resulteren in een non-scripted theaterperformance die wordt

opengesteld voor een volwassen theaterpubliek.

De verfijning van de systematiek moet resulteren in een nieuwe methode (incl. publicatie) voor

teaching artists om significante artistieke resultaten te bereiken met jonge, diverse doelgroepen in de

kunsteducatie. De methodiek wordt verspreid a.d.h.v. performances, publicaties, lezingen en

workshops en implementering in de Educatieve Master voor kunstvakken.