thematiek & onderzoeksvraag

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Thematiek

 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) de methodiek ‘Mantle of the Expert’ tijdens haar werk aan de Universiteit van Newcastle upon Tyne (UK). Het basisidee van MoE is dat leerlingen hun schoolcurriculum afwerken alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp… Omdat de kinderen zich gedragen ‘alsof ze experten zijn’ werken ze met een specifieke focus en verkennen ze verschillende leergebieden (gekanaliseerd door de leraar). Hun focus vergt immers kennis, vaardigheden en/of attitudes. Er wordt geen toneelstuk opgevoerd enerzijds en er is geen sprake van ‘doe-het-zelf-onderwijs’ anderzijds. Er wordt de kinderen gevraagd om zich tijdelijk te verbeelden dat ze bvb. een groep wetenschappers, archeologen of bib-medewerkers zijn met hun specifieke taken en verantwoordelijkheden. D.m.v. verschillende opdrachten en activiteiten worden ze geleidelijk aan geconfronteerd met enkele verantwoordelijkheden, problemen en uitdagingen waarmee deze experten in de realiteit te maken (kunnen) krijgen.

Het project MoE wil onderzoeken of deze benadering van leren indirect ook een artistieke meerwaarde genereert vanuit de volgende hypothese: net door de focus weg te leiden van het performen of tonen van een artistiek resultaat zullen leerlingen op organische wijze diverse dramatische vaardigheden ontwikkelen en uitdiepen. Vaak is dramatisch onderwijs met (jonge) kinderen gericht op ‘doen alsof’, wat zelden tot authentiek (samen)spel leidt. MoE richt zich op ‘(doen) geloven’ wat mogelijk een grotere inleving en een meer geloofwaardige transformatie van de speler oplevert. Stel dat je kinderen met dezelfde overgave kunt laten samenspelen zoals ze dat spontaan op de speelplaats doen wanneer ze een imaginaire situatie verbeelden. MoE kan dan voor de juiste artistieke verdieping zorgen door de leerlingen hun rol en situatie te laten onderzoeken vanuit de taak die ze moeten uitvoeren. Op deze manier zullen ze tot eerlijk en doorleefd (samen)spel komen, misschien zelfs nog meer dan wanneer er rechtstreeks aan hun artistieke competentie(s) gewerkt wordt.

 

Onderzoeksvraag

 

Ontwikkelt MoE indirect artistieke competenties in drama bij kinderen in het lager onderwijs in Vlaanderen?