situering

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Situering van het onderzoek binnen een (inter)nationale context

 

Het onderzoeksproject MoE is te kaderen in een brede internationale context. In het Verenigd Koninkrijk werd er reeds academisch onderzoek verricht door dr. Sandra Heston in “The Dorothy Heathcote Archive” (Newcastle University, 1986) en Roberta Luchini Boschi in “Mantle of the Expert: Potentialities of this Method in the Brazilian Educational System” (MA Applied Drama – Goldsmiths University London, 2011). In de Verenigde Staten onderzocht Ph. D. Brian Edmiston de methodiek in “Mountains, Ships and Time-machines: Making space for creativity and learning with dramatic enquiry in primary school” (The Ohio State University, 2008).

Verder zijn er meer dan 60 scholen in het Verenigd Koninkrijk die zichzelf registreerden op www.mantleoftheexpert.com als ‘gebruiker’ van de methodiek, daarnaast ook scholen uit Kopenhagen (DK), Ohio (USA), Detroit (USA), Fulton (USA), Dublin (I) en West Bank (Palestina).

‘Drama New Zealand’, een associatie die de integratie van drama in het onderwijs promoot, besteedt uitgebreid aandacht aan MoE d.m.v. een website, conferenties en navormingen voor leerkrachten. Mantleoftheexpert.com is de meest actieve speler op het vlak van verspreiding van de methodiek: naast een veelzijdige website bieden zij ondersteuning aan scholen die MoE willen toepassen, ze leveren didactisch materiaal, organiseren trainingsweekends, conferenties en studiedagen, geven lezingen, reiken ‘Quality Marks’ en ‘Lead Practitioner Certificates’ uit aan scholen en individuele leerkrachten, enz. Tim Taylor is de webmaster van mantleoftheexpert.com. Hij werkt freelance als schrijver en Advanced Skills Teacher om (inter)nationaal ondersteuning en training te bieden in het gebruik van MoE. Tim Taylor is co-promotor van dit onderzoek.

Naast een samenwerkingsverband met mantleoftheexpert.com gaat het project MoE ook connecties aan met verschillende bacheloropleidingen lager onderwijs (o.m. AP Hogeschool Antwerpen en Karel De Grote Hogeschool), het basisonderwijs (Parkschool Ieperman in Wilrijk) en het kunstsecundair onderwijs (de!KUNSThumaniora van Antwerpen).

Het project MoE kan binnen de Schools of Arts (Koninklijke Academie en Koninklijk Conservatorium Antwerpen) ingebed worden in het onderzoek van de onderzoeksgroep CORPoREAL met haar focus op lichamelijkheid in de podiumkunsten. De verbeelding waarop in MoE een beroep wordt gedaan, vertaalt zich primair in handeling en beweging. Het jonge kind start een onderzoek door het belichamen van een rol waarbij er een voortdurende dialoog ontstaat tussen  innerlijk en uiterlijk handelen.