rapportering & output

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Rapportering en output

 

Het project wil verslag uitbrengen van de literatuurstudie en wil de kernelementen van MoE in een theoretisch kader plaatsen. Verder zullen de resultaten van het veld- en experimenteel onderzoek geïnventariseerd en gerapporteerd worden. Een evaluatie wordt opgemaakt van het gehele onderzoek.

 

Beoogde output:

Ver- en hertaling naar het Vlaams onderwijssysteem van ‘A beginner’s guide to Mantle of the Expert’ van co-promotor Tim Taylor.

Overdracht van inzichten & competenties aan de Specifieke Lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen.

Studiedag(en)/lezing(en) voor leraren lager onderwijs via CNO (UA) en CANON Cultuurcel.

Implementatie van MoE in bacheloropleidingen lager onderwijs.

Publicatie van de onderzoeksresultaten via deze website, via www.klasse.be en de tijdschriften Forum+ (KCA) en School+Visie (VVKBaO).


IJRDO = International Journal for Educational Research