projectteam

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Samenstelling van het projectteam

 

Projectcoördinator/promotor:

Annouk Van Moorsel

School of Arts - Koninklijk Conservatorium, AP Hogeschool Antwerpen

 

Onderzoeksmedewerker (daadwerkelijke onderzoeksactiviteiten):

Bob Selderslaghs

School of Arts - Koninklijk Conservatorium, AP Hogeschool Antwerpen

 

Ondersteunende medewerkers 

Kevin Voets en Julie De Smedt - Koninklijk Conservatorium, AP Hogeschool Antwerpen - onderzoekscoördinatie

Kathleen Coessens - VUB/Koninklijk Conservatorium Brussel - onderzoeksondersteuning vanuit de onderzoeksgroep CORPoREAL

 

Samenwerking met andere hogescholen of universiteiten:

Karel De Grote Hogeschool – bachelor lager onderwijs

AP Hogeschool Antwerpen – bachelor lager onderwijs

Adviserende functie en ondersteuning onderzoek (output)

     

Samenwerking met organisaties uit het werkveld:

Mantle of the Expert.com - Tim Taylor, co-promotor

De!KUNSThumaniora Antwerpen, ondersteuning experimenteel onderzoek

GO! Freinetschool De kRing Berchem, ondersteuning experimenteel onderzoek

CNO – Universiteit Antwerpen, ondersteuning output onderzoek