planning

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Planning van het project

 

januari - december 2017

Vooronderzoek & literatuurstudie

Vertaling ‘A beginner’s guide to Mantle of the Expert’ (Tim Taylor)

Incorporatie van de methodiek: MoE-workshops door Bob Selderslaghs in de eigen lespraktijk op de!KUNSThumaniora van Antwerpen

Set-up theoretisch kader MoE i.f.v. de tussentijdse rapportering

Veldonderzoek MoE-scholen Norfolk

Professionalisering (training ‘Developing Advanced Use’)

Dieptegesprekken onderwijzend personeel & MoE-experten TimTaylor en Luke Abott

Planning, uitvoering & test fase 1 experimenteel onderzoek

Tussentijdse rapportering

 

januari - december 2018

Planning, uitvoering & test fase 2 experimenteel onderzoek

Professionalisering (training ‘Advanced Practitioners & trainers’)

Planning, uitvoering & test fase 3 experimenteel onderzoek

Inventarisering resultaten

Hertaling ‘A beginner’s guide to MoE’ naar het Vlaams onderwijssysteem

Beleidsgesprekken actoren in het werkveld

Tussentijdse rapportering

Implementatie MoE in Specifieke Lerarenopleidingen drama, dans en muziek & bacheloropleidingen lager onderwijs

Studiedagen CNO en CANON Cultuurcel

Boekpresentatie en (online) publicaties

Eindrapportering