methodologie

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Methodologie

 

Veldonderzoek in MoE-scholen – UK:

Observaties in het basisonderwijs: Bealings School (Suffolk), Recreation Road Infant School (Norfolk), Woodrow First School (Redditch) en St. John’s Primary (Newcastle).

Dieptegesprekken met onderwijzend personeel & experten Luke Abbott en Tim Taylor.

Experimenteel onderzoek – BE:

MoE-workshops in het basisonderwijs. Bij dit onderzoek wordt de realisatie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het domein drama van het leergebied muzische vorming opgetekend.

 

A.d.h.v. de resultaten uit het veldonderzoek en het experimenteel onderzoek zullen conclusies getrokken worden en kan er een advies opgesteld worden naar latere onderzoeken en naar actoren in het werkveld (o.m. beleid, basisonderwijs en lerarenopleidingen).