multidisciplinaire aanpak

ART4DEM - artistieke werkvormen voor burgerschapseducatie op school

Beschrijving van de multidisciplinaire aanpak

 

Burgerschapseducatie (BSE) is een multidisciplinair domein op de kruising van pedagogiek,

onderwijskunde, politieke wetenschappen en sociologie. We voegen er een artistiek domein aan toe

binnen dit project. ART4DEM wil een multidisciplinair antwoord bieden vanuit een samenwerking

tussen de lerarenopleidingen (O&T = Onderwijs & Training), de opleidingen Sociaal Werk (SW), Beeldende Kunsten

(Koninklijke Academie) en de Specifieke Lerarenopleiding drama (Koninklijk Conservatorium).


BSE is een onderdeel van het curriculum van scholen, het werkterrein O&T. Het project richt zich op

instrumenten voor onderwijs. O&T trekt het project en staat vanuit haar kennis over leerprocessen en

de doelgroep in voor de pedagogische en didactische aanpak en de inbedding in het schoolbeleid.

Burgerschap behoort ook tot het werkveld van sociaal werk, daar vele aanbieders van BSE

vormingsinstanties zijn. Voor SW maakt burgerschap reeds jaar en dag mee de kern van het beroep

uit, dat gericht is op verbinding van mensen onderling of met de samenleving. SW biedt inzicht in de

aard en doelen van burgerschap vanuit de ervaringen van externe aanbieders. SW heeft ruime

onderzoekservaring en staat daarom ook garant voor de methodologische uitwerking van het project.


BSE gebeurt best op een participatieve en ervaringsgerichte manier (Bouverne-De Bie &

Vandenabeele, 2016; Quennerstedt, 2011). Artistiek werken draagt zowel het participatieve als het

ervaringsgerichte in zich. De Schools of Arts (KC en KA) hebben expertise in creatieve processen,

beschouwing van en reflectie over maatschappelijk relevante onderwerpen en expressie aan de hand

van de eigen technieken en werkvormen. Mantle of the Expert (drama) en Interactive Design

(beeldende kunsten) behoren tot de onderzoeksdomeinen van respectievelijk het KC en de KA. Zij

staan in voor de artistieke en procesmatige aanpak en voor het bieden van uitdagende

expressievormen.

We werken verder ook intensief samen met Sering vzw, een sociaal-artistieke werkplaats waar het

werkveld van de kunsten en SW samenkomen.