Wat is MoE - lees meer

TIM TAYLOR over Mantle of the Expert

auteur van A Beginner's Guide to Mantle of the Expert

Mantle of the Expert is een methodiek die drama en onderzoek gebruikt om

imaginaire contexten te creëren in functie van leren. Leerkrachten werken samen

met hun leerlingen om fictieve settings te creëren die gebruikt worden om het

curriculum te bestuderen en kennis, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen in

verschillende leergebieden.

Het doel is om het bestuderen van het curriculum aantrekkelijk en betekenisvol te maken en om de klasgroep in het centrum van het leerproces te plaatsen. Het is niet kindgeleid in de betekenis dat de leerlingen alle beslissingen nemen; het is eerder een collaboratieve aanpak waarbij de leerkracht en de leerlingen samenwerken om de context te bouwen en doelgerichte leeractiviteiten te genereren.

De leerkracht begint met het kiezen en plannen van een verbeelde context gebaseerd op drie samenhangende factoren: het curriculum dat bestudeerd moet worden, de interesses van de leerlingen en de bronnen & middelen die voorhanden zijn.

Daarna worden de leerlingen in de fictie gecast als een team van experten – mensen met gespecialiseerde kennis en verantwoordelijkheid – dat werkt voor een klant die hen opdraagt verschillende taken uit te voeren in functie van een specifiek doel of project. Deze taken worden dan gebruikt doorheen het curriculum  om betekenisvolle en aantrekkelijke leeractiviteiten te creëren.

 

Hier is een voorbeeld. Verschillende jaren geleden werkte ik met een klas van 8-jarigen die me vertelden dat ze graag wilden leren over kastelen, ridders en mythische verhalen. Ik zei hen dat ik mijn best zou doen om iets te verzinnen dat rekening hield met hun interesses en waarin ik zoveel mogelijk van het curriculum kon verwerken. Ik legde uit dat het niet voor alles zou lukken: sommigen dingen zouden apart aangeleerd moeten worden, maar ik zou proberen er zoveel mogelijk in te passen.

De verbeelde context die ik plande, castte de kinderen als een restauratieteam georderd door British Heritage (de Britse vereniging voor de bescherming van onroerend erfgoed) om een oud, vervallen kasteel te restaureren en het te openen voor het publiek. Het gegeven order betekende dat het team de geschiedenis van het kasteel zou moeten onderzoeken, verhalen uit het verleden ervan moest ontdekken en mensen moest informeren die de site bezochten.

Elke week onderwees ik zestig tot tachtig procent van het curriculum op deze manier, inclusief het grootste deel van de lessen Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst, technologie, godsdienst en ICT, alsook onderdelen uit wetenschappen en wiskunde. De rest van het curriculum onderwees ik in afzonderlijke lessen.

De interesse en de inzet van de kinderen bij hun werk leek te groeien naarmate hun kennis en inzicht zich ontwikkelden. Ze leerden over de geschiedenis van kastelen en de rol die ze speelden in de middeleeuwse samenleving en cultuur. Ze lazen boeken: verhalen, mythes, legenden en sprookjes. Ze maakten verschillende teksten, waaronder informatieboekjes, verhalen, brochures en historische artefacten (brieven, officiële documenten, geheime aantekeningen). Ze tekenden kaarten, plannen en diagrammen. Ze maakten schilderijen en weefden tapijten.

Tot slot maakten ze een film van twintig minuten – waaraan zowel animatie als live actie-scènes te pas kwamen – die ze van een script voorzagen, vorm gaven, erin acteerden, editten en produceten. De film werd vertoond voor een volle zaal van leerlingen, ouders en collega’s aan het einde van het jaar.

Hoewel dit een langlopend project was dat veel verschillende leergebieden samenbracht, hoeven niet alle Mantle of the Expert-projecten zo uitgebreid te zijn. Sommige kunnen een jaar duren terwijl andere na een paar uren afgelopen kunnen zijn. Mantle of the Expert is een flexibele methodiek die op veel verschillende manieren gebruikt kan worden.

Het ene kenmerk echter dat ze allemaal gemeen hebben is de manier waarop het aanleren van het curriculum gecontextualiseerd wordt in een imaginaire setting waarbij leerlingen gecast worden als mensen met status en verantwoordelijkheid. Dat is wat hun leren een doel en betekenis geeft.

Dus, toen mijn leerlingen kastelen bestudeerden en de middeleeuwse geschiedenis wisten ze dat het doel ervan was die kennis toe te passen in de fictieve context als het Kasteel Renovatie Team. En wanneer ze de gidsen ontwierpen en schreven, wisten ze dat ze dat deden om heldere en beknopte informatie te voorzien voor mensen die de site bezochten.

Deze authentieke zingeving is fundamenteel voor Mantle of the Expert. Het is wat kinderen meevoert. Het is wat het spannend en interessant maakt. Het is wat het de moeite waard maakt, waardevol genoeg om er hun tijd en energie in te stoppen. Ze zetten zich niet in omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen.

A Beginner's Guide to Mantle of the Expert