Wat is MoE?

Mantle of the Expert is een methodiek waarbij leren en onderwijzen in de lagere school benaderd worden vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Drama fungeert hierbij als leermiddel. MoE is een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces van jonge kinderen met als doel het curriculum op een geïntegreerde wijze te realiseren. Daarbij worden het eigenaarschap van de leerling, de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding gestimuleerd en gevalideerd.

ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD

VELDONDERZOEK UK 2017

OTHER VIDEOS

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE

Veldonderzoek UK 2017

Bob Selderslaghs bezocht in mei 2017 verschillende basisscholen in het Verenigd Koninkrijk die vertrouwd zijn met Mantle of the Expert. Hij observeerde er lessen en vroeg aan experten of de methodiek volgens hen ook een artistieke meerwaarde bood.

HET TAALGEBRUIK VAN DE LEERKRACHT

Veldonderzoek UK 2017

De taal van de leerkracht bleek als een rode draad doorheen het veldonderzoek te lopen: bijna elke geïnterviewde begon spontaan over het belang van collaboratief taalgebruik. In deze video reflecteert Tim Taylor daarover en zie je een toepassing ervan in lesfragmenten.