wie

Dorothy Heathcote

 

Mantle of the Expert werd uitgevonden door dramadocent en academica Dorothy Heathcote MBE (1926 - 2011) toen ze werkte aan de universiteit van Newcastle in de jaren 1970. Haar doel was om een methodiek te creëren die dramatechnieken toegankelijk zou maken voor alle mogelijke leerkrachten, los van hun achtergrond en ervaring.

Ze omschreef haar werkwijze als een laboratorium-methodiek, “waarbij de leerlingen weten dat de resultaten van hun werk er echt toe doen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen”.

Ze wilde manieren ontdekken om “deuren te openen voor kinderen, hen helpen om linken te leggen met de samenleving, en hen een zekere graad van verantwoordelijkheid laten opnemen voor hun eigen leerproces”.

Luke Abbott

Luke Abbott was een student van Dorothy Heathcote op de Universiteit van Newcastle en behaalde bij haar zijn Masterdiploma in 1980/81: In die tijd werd Mantle of the Expert voor het eerst geïntroduceerd als een leer- en onderwijsmethode. Luke was een van de eerste studenten van Dr. Heathcote die MoE ging onderzoeken en het systematisch ging toepassen in zijn klaspraktijk.

Nadat hij was afgestudeerd, verdiepte hij zich gedurende negen jaar verder in MoE in Stantonbury College, Milton Keynes, een secundaire school met bijzondere aandacht voor onderzoek en innovatie. Daarna ging hij aan de slag als adviseur, trainer en begeleider van leerkrachten en opvoeders om de methodiek te ontwikkelen en toe te passen.

In zijn meer dan dertigjarige ervaring heeft Luke lesgegeven in honderden scholen over heel het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Zijn werk wordt internationaal erkend en is essentieel geweest in het verspreiden en toepassen van MoE als een innoverende pedagogie voor de toekomst. Luke is leerplanadviseur geweest tijdens de onderwijsinspectie van het lager onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en werkt momenteel geregeld in Jiangsu, China als adviseur bij bijzondere projecten in het curriculum en als lerarenopleider in Palestina.

Tim Taylor

Tim Taylor is een leraar/trainer uit Norfolk (UK). Hij kwam voor het eerst in aanraking met MoE toen expert Luke Abbott de methodiek in 1995 toepaste in zijn klas van 7-jarigen in Tuckswood First School in Norwich. Tim gaf toen zijn eerste jaar les en worstelde ermee om zijn leerlingen met diverse achtergrond te engageren in zijn lessen. Binnen enkele minuten nadat Luke Abbott aan de slag ging met zijn klas waren de kinderen helemaal ondergedompeld in een imaginair scenario als een reddingsteam dat op zoek was naar dorpsbewoners die gevangen zaten in een grote put. Voor Tim was het een openbaring. Op dat ogenblik had hij geen idee wat er precies gebeurd was of wat Luke Abbott precies deed, maar hij was vastbesloten het uit te zoeken.

Sindsdien heeft Tim Taylor MoE onderzocht en intensief toegepast, eerst in zijn eigen klas, later bij andere leerkrachten. In 2004 werd hij ‘Advanced Skills Teacher’. Hij werkt nu freelance om (inter)nationaal ondersteuning en training te bieden in MoE.

Tim Taylor heeft een heleboel MoE-projecten geleid (en/of eraan deelgenomen) in scholen doorheen het hele Verenigd Koninkrijk. Hij heeft lesgegeven in de Verenigde Staten van Amerika en in Palestina en is gastdocent aan Newcastle University (UK). Hij is webmanager voor mantleoftheexpert.com en imaginative-inquiry.co.uk. Hij schrijft voor verschillende educatieve tijdschriften en voor het Guardian Teacher Network. In juli 2016 werd zijn boek “A Beginner’s Guide to Mantle of the Expert” gepubliceerd (Singular Publishing). Hij is co-promotor van het onderzoeksproject van Bob Selderslaghs.

 

Bob Selderslaghs

Bob Selderslaghs studeerde in 1996 af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als Meester in de dramatische kunst, optie woordkunst. In 2001 behaalde hij zijn aggregaatsdiploma aan de Hogeschool Antwerpen. Voor zijn eindwerk creëerde hij een leerlijn dramatische expressie voor het kunstsecundair onderwijs (KSO). Hij deed ruim leservaring op in het Deeltijds Kunstonderwijs (academies van Neerpelt, Wilrijk en Merksem) en in het KSO (de!KUNSThumaniora van Antwerpen). Daarnaast werkte hij als vrijwillig muzisch werker in Kinderopvangcentrum Lentekind in Vlimmeren en basisschool Crea 16 in Antwerpen. Sedert januari 2008 is Bob coördinator van de Specifieke Lerarenopleiding drama op het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en doceert hij er o.m. de vakdidactiek initiatie & expressie. In nauwe samenwerking en co-auteurschap met zijn vakcollega’s uit de SLO dans, muziek en beeldende kunsten publiceerde hij in 2013 “4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld” (Garant). In het verlengde hiervan gaf hij reeds lezingen en workshops voor het OVSG, het Centrum voor Nascholing en Onderwijs (UA), CANON Cultuurcel en vzw KSAS (Onderwijs en Vorming).

Bob kwam voor het eerst in aanraking met de methodiek(en) van Dorothy Heathcote via youtube en het internet: in het kader van zijn vakdidactiek onderzocht hij verschillende theaterpedagogen en geraakte hij geïntrigeerd door Heathcote’s ‘teaching-in-role’ en ‘mantle of the expert’. In maart 2016 volgde hij het trainingweekend ‘Getting Started/Consolidating’ in Suffolk (UK) georganiseerd door Mantleoftheexpert.com en zijn interesse werd verder aangewakkerd. Hij legde er interessante contacten en verbaasde er zich over dat de artistieke meerwaarde van MoE zo onderbelicht bleef.

Waar MoE zich focust op het leren binnen niet-artistieke leergebieden en drama ‘slechts’ als middel gebruikt, geraakte Bob ervan overtuigd dat het indirect ook artistieke competenties ontwikkelt en aanscherpt, in het bijzonder bij lagere schoolkinderen.

Naast zijn artistiek-pedagogische werkzaamheden bleef en blijft Bob Selderslaghs ook actief als dramatisch kunstenaar, vnl. binnen het theater (Muziektheater Transparant, Het Paleis, Theater Froefroe, Laika, de KVS, Figurentheater De Maan, Loge 10 Theaterproducties…).

 

MANTLE OF THE EXPERT

is a dramatic-inquiry approach to teaching & learning invented by Dorothy Heathcote MBE (1926-2011)

whatif?

CONTACT

 

Bob Selderslaghs

De Boeystr. 8

2018 Antwerp BE

bob@mantleoftheexpert.be