materialen

AAN DE SLAG MET MANTLE OF THE EXPERT ?

In Mantle of the Expert – een handleiding voor beginners gidst Tim Taylor de lezer doorheen het algemene opzet van de aanpak, de fundamenten, maar belicht hij ook elk klein aspect ervan. Vanuit zijn jarenlange ervaring geeft hij voorbeelden, deelt hij anekdotes en verzekert hij, ook aan wie net start met deze lesmethode, dat succes binnen handbereik ligt.


Bob Selderslaghs zoomt in op de artistieke (meer)waarde van Mantle of the Expert. Hij brengt verslag uit over een tweejarig onderzoek dat hij voerde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Daaruit blijkt dat Mantle of the Expert indirect ook artistieke competenties ontwikkelt bij kinderen. Dat biedt zowel mogelijkheden voor de muzische vorming in het basisonderwijs als voor het (deeltijds) kunstonderwijs.

SHARING IS CARING

Op deze pagina deel ik materialen die je kunt gebruiken om zelf aan de slag te gaan met Mantle of the Expert. Heb jij zelf ook een uitgewerkte MoE-planning die je wil delen met de lezers van deze website? Stuur ze naar me op en ze wordt toegevoegd aan de lijst!

(Gelieve een word-document aan te leveren in Garamont, 12pt op onderstaand mailadres / publicatie onder voorbehoud van review)MATERIALEN:                                                                                                                                          REFRESH DE PAGINA ALS HET DOCUMENT NIET VERSCHIJNT!


1.      De dramatische conventies van Dorothy Heathcote.


De conventies van dramatische actie zijn een uitgebreide lijst van 'gebruiken uit het theater’ of theaterconventies die Dorothy Heathcote toepaste in de klas als ze met Mantle of the Expert aan de slag ging. Ze geven de mogelijkheid om een heleboel dingen, mensen, gebeurtenissen... te representeren en erover te reflecteren. Ze fungeren als een soort van gereedschapskist voor de leerkracht (én de leerlingen) tijdens een Mantle of the Expert-sessie, of beter nog: als de noten die een componist kan inzetten om zijn muziekwerk samen te stellen.

2.      Contextplanning DIERENPARK.


Een ervaren team van parkwachters krijgt de commissie zich voor te bereiden op de komst van een lading dieren van een zoo die de deuren heeft moeten sluiten wegens een gebrek aan middelen. De eigenaar van de zoo is bezorgd dat de dieren niet gekwetst of overstuur zijn geraakt tijdens de verhuis. Ze heeft alles gedaan wat ze kon voor de dieren, maar de laatste tijd werd het moeilijk om de kwaliteit van zorg die de dieren verdienen op peil te houden. Als een gevolg daarvan zijn sommige dieren ziek, ondervoed of gekwetst. Het dierenpark van het team daarentegen is een voorbeeld van zorg, respect en bescherming. Het park heeft een lange en succesvolle geschiedenis in het verzorgen van gewonde, zieke en bedreigde dieren, en is er trots op heel wat dieren veilig te kunnen terugplaatsen in hun natuurlijke habitat. Desalniettemin zullen de nieuwe dieren een druk uitoefenen op de middelen van het park en wil de eigenaar van het dierenpark er zeker van zijn dat de nieuwkomers veilig en efficiënt geïntegreerd kunnen worden.


3.      Contextplanning TITANIC.


Een team van scheepsarcheologen is aan boord van een speciaal uitgerust onderzoeksschip, zo’n drie kilometer boven het wrak van de Titanic. Na een initiële verkenning, waarbij ze gebruik maakten van onbemande duikboten met camera’s, doen ze een laatste check-up van hun materiaal en de operationele parameters van hun missie. Het British Museum heeft het team aangeworven: de commissie is het wrak discreet te onderzoeken en persoonlijke objecten van opvarenden te vinden die gebruikt kunnen worden in een tentoonstelling die vergeten verhalen vertelt over zij die betrokken waren bij de ramp.
4.      Contextplanning DE TROLLEN.


Een team van wetenschappers heeft in opdracht van de koningin de trollen – die (volgens rapporten) het leven van haar onderdanen verwoesten – in het bos opgespoord en geobserveerd. Sommige van haar adviseurs vertellen haar dat de trollen moeten worden 'weggeruimd', maar de koningin wil meer weten voordat ze zo'n drastische beslissing neemt.

MANTLE OF THE EXPERT 

is a dramatic-inquiry approach to teaching & learning invented by Dorothy Heathcote MBE (1926-2011)

make-believe

CONTACT


Bob Selderslaghs

De Boeystr. 8

2018 Antwerp BE

bob(@)mantleoftheexpert.be